20 listopada 2017

Kadry i płace

KADRY I PŁACE

Szeroki wachlarz działań dopasowanych do Państwa potrzeb

OBSŁUGA SPRAW KADROWYCH

          Obejmuje poniższy zakres czynności:

 • sporządzanie umów o pracę oraz wszelkiej dokumentacji        i korespondencji z nimi związanej dot. zmiany warunków pracy i płacy, rozwiązania umowy, przygotowania świadectw pracy,
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych,                tj. umów zlecenia i o dzieło,
 • prowadzenie ewidencji kadrowych, w tym. np. kart urlopowych itp.
 • opracowanie regulaminów itp.

Ponadto w pakiecie lub odrębnie

obsługa Płac, rozliczenia zus

          Obejmuje czynności z zakresu:

 •  naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac oraz prowadzenia kart zasiłkowych, 
 • rozliczeń umów cywilno – prawnych,
 • sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS, w tym np. ZZA, ZUA, ZWUA, ZFA,
 • przygotowania raportów RMUA, IWA i innych dot. obsługi programu PŁATNIK,
 •  prowadzenia korespondencji z ZUS w imieniu klienta oraz reprezentowanie go przed ww. organem,
 • obsługi spraw związanych z rozliczeniami z PFRON.

oraz okresowe lub finalne

rozliczenia pit

         Uzupełnieniem świadczonych usług kadrowo – płacowych są:

 • usługi związane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz świadczenia usług na podstawie umów cywilno-prawnych,
 •  rozliczenia tzw. małych zleceń,
 •  sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych PIT, w tym np.  PIT-28, PIT-37, PIT-36 i PIT-36L, PIT-38 czy PIT-39,
 • rozliczenia dochodów zagranicznych w ramach rocznych zeznań podatkowych. 

rozliczając podatki pamiętaj o 1%
tak mało a znaczy wiele.